Historik

Pistolklubben bildades först som en sektion i Stensele skytteförening den 14 oktober 1960.

En ansökan om markarrende inlämnades av sektionen till Stensele Församling den 5 mars 1962, för byggande av en pistolbana vid Mellansänket. Stensele Församling beviljade ansökan och redan samma sommar påbörjades bygget av den nya banan.

Den 17 april 1963 bildades så Storumans Pistolklubb, och dess förste ordförande blev Carl Oskar Nilsson.

Klubbens aktivitet och medlemsantal ökade med åren och bidrog till att det så småningom började bli trångt på pistolbanan. Så under åren 1983 – 84 påbörjades och genomfördes en modernisering och utbyggnad. Med ekonomisk hjälp från kommunen och mycket frivilligt arbete kunde detta projekt genomföras.

Senaste ombyggnaden skedde under sommaren 2005, då skjutvallen fick en ordentlig genomgång, så nu är banan även godkänd för magnumskytte.

Vid bildandet hade klubben 20 medlemmar som med åren växte till ett 90 tal som mest. De senaste åren har antalet bestått av omkring 75 – 80 medlemmar.

Storumans Pistolklubb har genom åren bedrivit verksamhet inom de flesta disciplinerna såsom; banskytte, fältskytte, skidfältskytte, springskytte, standardpistol, sportpistol, grovpistol, magnumfältskytte, svartkrut och även luftpistol.

Vintertid är träning och utbildning av nya pistolskyttar förlagd till Röbroskolans korthållsbana, där hålls även kurser för Pistolförbundets tävlingslicens, ”gröna kortet”.

Framgångarna för klubbens skyttar har under åren varit många. Vad sägs om bland annat; 13 guld, 9 silver och 6 brons i SM och dess utom 8 guld, 7 silver, 9 brons i Norrlandsmästerskapen.
Klubben har haft många framstående damskyttar som bidragit till nämnda medaljskörd. De tog bland annat guld i sportpistol Allsvenska serien Div 1, år 1983. Utöver detta har klubbens medlemmar under årens lopp skördat stora framgångar vid alla tävlingar både inom som utom länet.

Klubben är medlem i Svenska Pistolskytteförbundet, med medlemsnummer 25-035 och Svenska Sportskytteförbundet.